top of page

Fri, Jul 26

|

Virtual Event in Thai

กลไกการร้องทุกข์อย่างมีจริยธรรม 101 (Grievance Mechanism 101)

ในการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจและความท้าทายเกี่ยวกับกลไกการร้องทุกข์ ประเด็นที่แรงงานรายงานบ่อยที่สุด หลักการในการร้องเรียนของแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการคุ้มครองแรงงานงาน และเสียงของแรงงานของสถาบันอิสราสามารถช่วยกลไกการร้องทุกข์ของธุรกิจได้อย่างไร

กลไกการร้องทุกข์อย่างมีจริยธรรม 101 (Grievance Mechanism 101)
กลไกการร้องทุกข์อย่างมีจริยธรรม 101 (Grievance Mechanism 101)

Time & Location

Jul 26, 2024, 9:00 AM – 12:00 PM GMT+7

Virtual Event in Thai

About the event

ในการอบรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • ทำความเข้าใจประสบการณ์และความท้าทายในปัจจุบันเกี่ยวกับกลไกการร้องทุกข์
  • ประเด็นที่แรงงานรายงานบ่อยที่สุด (www.workervoices.org)
  • 8 หลักการสำคัญสำหรับช่องทางการร้องเรียนของแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ความสำคัญของการคุ้มครองแรงงานงานในกลไกการร้องทุกข์
  • เสียงของแรงงานของสถาบันอิสราสามารถช่วยกลไกการร้องทุกข์ของธุรกิจได้อย่างไร

Share this event

bottom of page